Par uzņēmumu

Uzņēmums Vidzemes priekšpilsētas Skursteņslauķis dibināts 1995 gadā, lai sniegtu kvalitatīvus skursteņslaucītāju pakalpojumus - privātpersonām, uzņēmumiem, kā arī valsts iestādēm.

Sākotnēji uzņēmums apkalpoja Vidzemes priekšpilsētas teritoriju, līdz izmaiņas likumdošanā atļāva brīvu darba tirgu. Šobrīd uzņēmuma klientu sarakstā var būt ikviens, kurš izvēlas dzīvot droši - pret ugunsnelaimēm sakoptā īpašumā.

Uzņēmuma darbības laikā, tā darbinieki ir pilnveidojuši savu kvalifikāciju un šobrīd visi ir Latvijas amatniecības kameras diplomēti meistari un zeļļi. Ikgadēji amata prasmes tiek papildinātas kvalifikācijas celšanas kursos ārzemēs, kā arī darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas programmā ar lidzvērtīgu uzņēmumu (sadarbības partneri) Vācijā.

Gadu gaitā ir uzkrāta pieredze un uzņēmums ir licis īpašu akcentu uz jaunākajām tehnoloģijām, skursteņslaucītāju instrumentu un mēraparatūras izmantošanā. Tas sekmē objektu pilnvērtīgāku izzināšanu, līdz ar to kvalitatīvāku pakalpojuma sniegšanu.Vienmēr atvērti sadarbībai - par ekoloģiski tīru un ugunsdrošu Latviju